19.03.2019
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА „МУЗЕЈСКЕ ПРИЧЕ“ ФИНАНСИРАНОГ ИЗ ИПА II ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА – СРБИЈА 2014-2020.

 

         

     Почетна конференција пројекта „Музејске приче“ ће се одржати 21.03.2019. године са почетком у 10.00 часова у просторијама Градске вијећнице, Улица Кулина Бана 1 у Сарајеву.

     Пројекат се реализује у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) – Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020.

     Град Сарајево је 31.12.2018. године потписао Уговор о суфинансирању пројекта средствима Европске уније са надлежним телом за уговарањем – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ) у оквиру Министарства финансија Републике Србије.

     Пројекат реализује Град Сарајево у партнерству са Хисторијским музејом БиХ, Центром за културу „Вук Караџић“ из Лознице и Заводом за заштиту споменика културе из Краљева у пеироду од 18 месеци.

     Циљ пројекта је јачање културног идентитета Босне и Херцеговине и Србије кроз подршку рада музеја прекограничног подручја као чувара историјског и културног наслеђа и традиције, у смислу повећања њихове видљивости, унапређења капацитета, побољшања међусобне сарадње и јачања позиције на тржишту културног туризма.

     Активности пројекта ће допринети јачању капацитета 11 музеја прекограничног подручја: 6 у БиХ (Хисторијски музеј БиХ, Олимпијски музеј БиХ, Земаљски музеј БиХ, Музеј књижевности и позоришне умјетности БиХ, Музеј Вијећница, Музеј Сарајева) и 5 музеја/институција у Србији (Центар за културу „Вук Караџић“ Лозница, Завод за заштиту споменика културе Краљево, Народни музеј Ужице, Завичајни музеј Прибој, Музеј Пријепоље).

     

     Такође, пројектом ће бити обухваћена и имплементација следећих активности:

 •              - Успостављање неформалне Мреже музеја у прекограничном подручју;
 •              - Набавка специјалистичке опреме за музеје;
 •              - Рестаурација и презервација изложбених експоната;
 •              - Дигитализација музејских збирки кроз израду мобилних апликација за посетиоце музеја;
 •              - Припрема заједничких изложби музеја прекограничног подручја;
 •              - Израда промо видеа и каталога музеја;
 •              - Тематске изложбе за манифестацију „Ноћ музеја“;
 •              - Јачање капацитета музејских радника у области дигитализације.

     

     У уводном делу церемоније присутнима ће се обратити:

 

 •              - мр Абдулах Скака, градоначелник Сарајева
 •              - Един Нуманкадић, директор Олимпијског музеја БиХ
 •              - мр Снежана Нешковић Симић, директорка Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница
 •              - Иван Милуновић, директор Завода за заштиту споменика културе Краљево.