25.03.2019
УЧЕШЋЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „ВУК КАРАЏИЋ“ НА ПРОЈЕКТУ „МУЗЕЈСКЕ ПРИЧЕ“ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ ИПА II ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

     

    Центар за културу „Вук Караџић“ Лозница је партнер на пројекту „Музејске приче“ заједно са Заводом за заштиту споменика културе Краљево и Хисторијским музејом БиХ и Градом Сарајевом. Пројекат је ушао у реализацију 1. јануара 2019.  и трајаће 18 месеци, до 30. јуна 2020. године.

     Циљ овог пројекта је јачање културног идентитета Србије и Босне и Херцеговине кроз подршку рада музеја прекограничног подручја као чувара историјског и културног наслеђа и традиције, у смислу повећања њихове видљивости, унапређења капацитета, побољшања међусобне сарадње и јачање позиције на тржишту културног туризма. Активности пројекта ће допринети јачању капацитета 11 музеја прекограничног подручја: 5 музеја/институција у Србији (Центар за културу „Вук Караџић“ Лозница, Завод за заштиту споменика културе Краљево, Народни музеј Ужице, Завичајни музеј Прибој, Музеј Пријепоље) и 6 музеја/институција у Босни и Херцеговини (Хисторијски музеј БиХ, Олимпијски музеј БиХ, Земаљски музеј БиХ, Музеј књижевности и позоришне умјетности БиХ, Музеј Вијећница, Музеј Сарајева).

     Поводом овог пројекта у четвртак, 21. марта 2019. године у Музеју Вијећница у Сарајеву је одржана почетна конференција. Поздравну реч је упутио мр Абдулах Скака, градоначелник Сарајева. Присутнима су се обратили и представници партнера на пројекту: Един Нуманкадић, директор Олимпијског музеја БиХ, мр Снежана Нешковић Симић, директор Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница и Иван Милуновић, директор Завода за заштиту споменика културе Краљево. О пројекту је говорила Амина Дељковић, помоћница градоначелника Сарајева.