10.05.2019
Учествовање Центра за културу са пројектима на различитим конкурсима за суфинансирање

Центар за културу „Вук Караџић“ Лозница је у 2019. години учествовао са неколико пројеката на конкурсима из различитих области, а која су била расписана од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. Средства за суфинансирање од Министарства културе и информисања добили су следећи пројекти:
• Пројекат „Лила Ло“ у оквиру конкурса Градови у фокусу, којим ће се финансирати постављање нове расвете у сталној поставци Музеја Јадра, реконструкција столарије на згради Музеја Јадра и завршна фаза модернизације сцене Вуковог дома културе односно постављање аудио система.
• Манифестација Вуков сабор из области савременог стваралаштва.
• Манифестација Ђачки Вуков сабор из области савременог стваралаштва.
• Израда дигиталне музејске поставке о животу и раду Јована Цвијића из области дигитализација културног наслеђа и савременог стваралаштва.
Такође, Центар за културу „Вук Караџић“ у 2019. и у 2020. године учествује и у пројекту прекограничне сарадње „Музејске приче“ који ће се финансирати из средстава Европске уније у оквиру ИПА II програма прекограниче сарадње Србије и Босне и Херцеговине. Овим средствима ће се финансирати постављање видео надзора у Знаменитом месту Тршић, набавка информационе опреме, набавка опреме за изложбе, израда мобилне апликације са QR кодом, израда промотивног филма и штампање заједничког каталога за све учеснике у пројекту.