11.04.2020
Дан заштите природе у Србији

У Републици Србији се 11. априла обележава Дан заштите природе с циљем да се јавности представи значај очувања природне баштине.
Ове године, у ситуацији спровођења мера сузбијања ширења короновируса Covid 19, посебно је значајно да укажемо да је очувана и незагађена природа значајан савезник у превазилажењу настале пандемије и очувању здравља.
Заштићена подручја су подручја која имају изражену геолошку, биолошку, екосистемску и/или предеону разноврсност и због тога се актом о заштити проглашавају заштићеним подручјима од општег интереса. Заштићена подручја су класификована у 7 врста, и то: строги резерват природе, специјални резерват природе, национални парк, споменик природе, заштићено станиште, предео изузетних одлика и парк природе.

Влада Републике Србије на седници одржаној 18. јула 2019. године је донела Уредбу о проглашењу Предела изузетних одлика „Културни предео Тршић-Троноша“. За управљача заштићеним подручјем именован је Центар за културу "Вук Караџић" Лозница. Културни предео Тршић-Троноша се налази на територији Града Лознице и обухвата катастарске општине Коренита и Тршић укупне површине 1802,57 ha. Подручје Предела изузетних одлика је сврстано у II и III категорију.

Предео изузетних одлика обухвата и природне и створене вредности, као и природне ресурсе.
Природне вредности одликују очувани комплекси церових, грабових и букових шума, затим 145 заштићених дивљих врста биљака и животиња, 11 заштићених врста водоземаца и гмизаваца чије су станиште приобални токови. У природне вредности спада и специфична конфигурација терена, где су водотоци својим усецањем кроз шумске масиве створили седласте превоје. Поред наведених одлика Предео изузетних одлика чини и аграрни комплекс са великим бројем старих аутохтоних сорти воћа које представљају изузетан генетски потенцијал у воћарству: трешње ђурђевке, бјелице и рушкиње, крушке такише, караманке, лубеничарке, пшеничарке и дивљаке, јабуке петроваче, колачарке и дивљаке, као и поједина стабла оскоруше, мушмуле и дрењине, неколико стабала питомог кестена за које се сматра да су стари око 200 година и ораси.
Створене вредности на овом подручју су непокретно културно добро од изузетног значаја „Спомен кућа Вука Стефановића Караџића“, Споменик културе од великог значаја „Манастир Троноша“, и елементи нематеријалног културног наслеђа Републике Србије - Вуков сабор, најстарија културна манифестација у Србији и ратарске свеће као јединствен и веома стар верски обичај.