Dobrodošli u prezentaciju kulturološke baštine Loznice i okoline dostupne i na video materijalu visoke definicije
Jezički reformator Vuk Stefanović Karadžić rođen je 1787. godine u Tršiću.
"Ja sam se u Srbiji rodio i uzrastao i zato mi se čini da na svijetu
nema ljepše zemlje od Srbije ni ljepšeg mesta od Tršića."

PROFIL USTANOVE

Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ u Loznici osnovan je Odlukom SO Loznica br.6-17/98 od 23.10.1998. godine za obavljanje delatnosti iz oblasti kulture, prosvete, muzeja, galerija, zbirki, zaštite kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti. Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ je ustanova koja svojim delatnostima obuhvata više srodnih disciplina čija je osnovna misija difuzija kulture i podsticanje kulturnog stvaralaštava kao i sakupljanje, čuvanje i izlaganje predmeta koje odražavaju život lokalne zajednice. U okviru Centra za kulturu „Vuk Karadžić“ rade Muzej Jadra, Stalna postavka slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović, Vukov dom; ujedno Centar za kulturu upravlja znamenitim mestom Tršić i spomen kompleksom Tekeriš. Što se obrazovne delatnosti tiče u okviru Centra za kulturu organizuje se stručno osposobljavanje za mnoga zanimanja i radi obrazovni centar Megatrend Univerziteta iz Beograda koji školuje kadrove na Višoj poslovnoj školi i Fakultetu za poslovne studije.

Svaka od ovih organizacionih jedinica u okviru Centra za kulturu „Vuk Karadžić“ putem svog programa rada definiše vlastite prioritete, ali svima je zajedničko razvijanje novih kulturnih potreba publike, podizanje nivoa učešća lokalnog stanovništva u radu ustanove i praćenju kulturnih zbivanja kao i poboljšanje kvaliteta ponuđenih programa i lojalnost publici.

Pored redovnih mesečnih programa namenjenih najširoj publici Centar za kulturu organizuje i realizuje sledeće manifestacije: Vukov sabor, Đački Vukov sabor, Dane Jovana Cvijića, Mićine i Verine dane, Svet žena.