Добродошли у презентацију културолошке баштине Лознице и околине доступне и на видео материјалу високе дефиниције

1. Организујемо курсеве енглеског језика за децу предшколског узраста у Установи за предшколсо васпитање и образовање „Бамби“, „Лане“ и „Пчелица“, од 4,5 до 7 година. Курс ради по програму Института за стране језике из Београда.

2. Учење енглеског језика у основним школама за ђаке петог, шестог и седмог разреда, као помоћ ученицима по програму школе за одговарајући разред и то за све основне школе, а у просторијама Центра за културу „Вук Караџић“ у Лозници.

3. Организујемо курсеве страних језика (немачки, енглески, италијански) за одрасле полазнике, по програму Института страних језика из Београда.

4. Високо и више образовање организујемо у сардањи са Универзитетом „Мегатренд“ из Београда. Уписујемо трећу и четврту годину Факултета за пословне студије, по завршетку студија студенти добијају звање дипломирани економиста, одсек: извршно управљање, компјутерски инжењеринг или међународно пословање.
У прву годину уписујемо студнете трогодишње струковне студије Факултета за пословне студије, а програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. Одсеци су: менаџмент, маркетинг, финансије и банкарство и туризам.

Другу годину уписујемо по старом програму у Пословну школу „Мегатренд“.

5. У сарадњи са Народним универзитетом „Светозар Марковић“ из Београда организујемо стручно оспособљавање из рада и уз рад, као и припрему и проверу радне способности за отварање самосталних занатских радњи за занимања: машинске, електро и грађевинске струке, као и занатске ускуге: фризери, козметичари, месари, угоститељи, трговци, дактилографи и др.

6. Организујемо и друге облике образовања функционалног оспособљавања курсеви, течајеви, семинари, предавања.