Унос вести - Админ део
Наслов вести
Датум креирања вести

Садржај вести:
Додај слике везане за вест