Logo Centar za kulturu Loznica

Музеј Јадра

Музеј Јадра је смештен у згради која је саграђена почетком ХХ века. Грађена је као једноспратно здање пословно-стамбене намене, на углу две улице на регулационим линијама. У приземном делу је била смештена прва апотека у Лозници. Угаони део је засечен и на њему је постављен репрезентативни улаз са степеништем испред, а на спрату је полукружни еркер са куполом. Лево и десно од главног улаза је по један излог, док су остали отвори прозорски. На спратном делу, поред еркера на углу, постављен је и конзолни балкон са украсном оградом од кованог гвожђа, на који се излази кроз балконски портал исте ширине као и остали прозорски отвори на објекту, који су груписани по два, а између којих је лоцирани пиластри у висини целог објекта. Декоративна пластика је рађена под утицајем сецесије у комбинацији са неоренесансним елементима. Кров је сложен са бибер црепом као покривачем и декоративном оградом од кованог гвожђа у врху кровне конструкције. Данас се у овом објекту налази стална поставка Музеја Јадра који покрива рад три општине – Мали Звроник, Љубовија, Крупањ и град Лозница. Музеј Јадра је 2008. Године реновиран и том приликом је обогаћена стална поставка завичајног музеја.

Педагошко одељење Музеја Јадра почело је са радом и педагошким активностима 2013.године. Првенствено, као израз потребе за новим садржајима и квалитетнијом сарадњом музеја и лозничких школа.Дугогодишње одређење музеја као установе која се бави само прикупљањем,заштитом и излагањем музејског материјала данас је недовољно и превазиђено.Интересовање публике, динамика и темпо живота као и стална потреба за новим садржајима рада, пред музеј поставља нове задатке. Пробудити пажњу и појачати интересовање,подстаћи ученике и наставнике на повећање интелектуалне и емотивне активности и активну наставу,омогућити преношење педагошких порука преко изложби и предавања ,наш је првенствени задатак. То се може остварити примамљивим и занимљивим програмима али и појачаним педагошким радом и активном наставом у којој ће сваки појединац учествовати у креирању утисака и доживљаја.Такође, и планирањем активности са школским педагозима и заједничким планом и динамиком посета музеју.

Педагошко одељење сарађује са Педагошким музејом из Београда и одељењем за педагогију Филозофског факултета из Београда као и са колегама из окружења.Педагошко одељење Музеја Јадра интензивно сарађује и са организацијама,удружењима и друштвима која негују традиције ослободилачких и народно-ослободилачких ратова 1912-1918, 1941-1945.,помаже им у организацији,окупља их и учествује у реализацији њихових програма. Током 2014. 2015.и 2016. године већина програма Музеја Јадра била је посвећена обележавању 100 година од Великог рата у коме је наш крај,Јадар, имао велику и трагичну улогу.Резултат је импресиван. Преко 20 000 посетилаца,углавном ученика лозничких основних и средњих школа,посетило је Музеј Јадра. Одржано је неколико стотина предавања,обраћања,часова активне наставе.Ученици су користили фондове музеја за израду семинарских , матурских и стручних радова и изводили активности на припреми за различита такмичења у којима су постигли одличне резултате и освајали награде.Сарадња ће бити настављена.Током априла,маја и јуна 2016.године,кустос педагог Музеја Јадра је боравио у спомен комплексу Текериш где је,као стручни водич,био домаћин многобројним ђачким екскурзијама као и посетиоцима из земље и иностранства.