Logo Centar za kulturu Loznica

Образовна делатност

Једна од редовних активности Центра за културу „Вук Караџић“ је и организација и реализација различитих облика формалног и неформалног образовања за децу предшколског и школског узраста, као и за одрасле полазнике.

Школица енглеског језика за децу предшколског узраста

Ова Школица се реализује у сарадњи са Предшколском установом „Бамби“. Настала је са циљем да деце што боље савладају способност учења страног језика. Настава се изводи сваке године и траје као и школска година. Деца часове похађају у објектима Вртића два пута седмично по један школски час. Полазници Школице учествују у програму дечијег стваралаштва „Ала је леп овај свет“ сваке године у децембру месецу. Док на крају школске године деца, полазници, учествују у завршним прредбама. Предавачи су професори енглеског језика.

Упис деце је почетком сваке школске године у септембру.

Школа рок гитаре

Настава се изводи сваке школске године у просторијама Центра за културу од 2005. године. Школу води гитариста Јовица Ивановић. Полазници Школе учествују у програму дечијег стваралаштва „Ала је леп овај свет“.

Упис ученика је у септембру.

Школа цртања и сликања

Школа је настала 1990. година се циљем да се талентовани ученици усаврше у техници сликарства. Настава се изводи сваке школске године у просторијама Центра за културу. Школу води Драго Симић, магистар сликарства. Полазници Школе учествују у програму дечијег стваралаштва „Ала је леп овај свет“.

Упис ученика је у септембру.

Припремна настава за ученике осмог разреда

Настава се изводи из свих предмета обухваћених завршним испитом (српски језик, матаметика, физика, хемија, биологија, историја и географија) у просторијама Центра за културу од марта до јуна месеца. Предавачи из свих предмета су просветни радници.

Упис ученика је од децембра до фебруара.

Курсеви страних језика

Циљ ове наставе ја савладавање појединих страних језика на нивоу А2 и Б1 Заједничког европског оквира. Настава страних језика се одвија два пута седмично по два школска часа на почетном и средњем нивоу. Настава се изводи у просторијама Центра за културу. Укупан фонд часова је 80.  У току године се формирају по три групе за немачки језик и две групе за енглески језик.
Предавач за немачки језик је Јованка Грујичић Muller.
Предавач за енглески језик је Јелена Вукосављевић.

Пријављивање заинтересованих кандидата је током целе године.

Школа иконописа

Настава се одвија два пута седмично по три школска часа у просторијама центра за културу. Школа је подељена у пет наставних тема, од којих свака траје по месец дана, то су: Увод у настајање иконе, Упознавање са материјалом и прибором, Основне одлике иконописа, Припрема дрвеног носиоца за сликање иконе, Сликање иконе јајчаном темпером са природним пигментима.
Предавач је Данко Дамјановић.

Упис кандидата је у септембру.

Стручно оспособљавање за различита занимања

Овај облик неформалног образовања се реализује у сарадњи са Народним универзитетом „Светозар Марковић“ из Београда.

Упис кандидата је могућ током целе године.

*Могућност увршћивања и нових облика формалног и неформалног образовања.