19.06.2020
Пројекти Центра за културу "Вук Караџић"

Центар за културу „Вук Караџић“ Лозница током године организује и реализује бројне програмске активности. Сваке године са својим пројектима Центар за културу учествује и на различитим конкурсима које расписују министартва Републике Србије. У 2020. години средства за суфинансирање од ресорног министартва, Министарства културе и информисања, добили су следећи пројекти:
• Манифестација Ђачки Вуков сабор на конкурсу савременог стваралаштва – 325.000,00 динара;
• Манифестација Вуков сабор на конкурсу савременог стваралаштва – 150.000,00 динара;
• Изложба о животу и раду српског научника Јована Цвијића под називом „Јован Цвијић, један од великих умова Србије“ на конкурсу представљања културе Републике Србије у иностранству у дигиталном формату – 255.000,00 динара.
Поред наведених пројеката, програмске активности Центра за културу ће бити суфинансирана од стране Министартва заштите животне средине у износу од 2.708.000,00 динара.

Веома успешна година за Центар за културу је била претходна, 2019. година, када су средства за суфинансирање од Министарства културе и информисања добили следећи пројекти:
• Пројекат „Лила Ло“ у оквиру конкурса Градови у фокусу, у износу од 12.000.000,00 динара којим се финансирало постављање нове расвете у сталној поставци Музеја Јадра и замена столарије на згради Музеја Јадра (6.700.000,00 динара) и постављање аудио система у Вуковом дому културе (5.300.000,00 динара).
• Манифестација Вуков сабор у износу од 500.000,00 динара, (суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва).
• Манифестација Ђачки Вуков сабор у износу 400.000,00 динара
(суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва).
• Израда дигиталне музејске поставке о животу и раду Јована Цвијића у износу од 220.000,00 динара (суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва).

Центар за културу „Вук Караџић“ у току 2019. и 2020. године учествује и у пројекту прекограничне сарадње „Музејске приче“ који се финансира из средстава Европске уније у оквиру ИПА (Инструмент за претприступну помоћ Европске уније) II програма прекограниче сарадње Србије и Босне и Херцеговине. Укупно одборена средства за Центар за културу „Вук Караџић“ Лозница су 50.000 евра (5.850.000,00 динара). Овим средствима се финансирало постављање видео надзора у Знаменитом месту Тршић, набавка информационе опреме, набавка опреме за изложбе и штампање заједничког каталога за све учеснике у пројекту. Министарство културе и информисања је у току 2019. године и овај пројекат суфинансирало у оквиру конкурса из области - суфинансирање пројеката међународне сарадње у износу од 350.000,00 динара.

Такође, у 2019. години Филмски центар Србије је на конкурсу за предигитализацију и дигитализацију биоскопа подржао пројекат Центра за културу „Вук Караџић“ – „Уградња система за дигиталне филмске пројекције и вишеканални дигитални аудио систем“ са 600.000,00 динара, а за набавку пројекционог платна као почетног корака у процесу дигитализације биоскопа.

Од 2017. до 2019. године урађена је санација кровова на објектима у Знаменитом месту Тршић. У 2017. години из буџета Града Лознице за потребе санације је уложено 1.539.558,00 динара. Извршена је замена крова (покривање дрвеном шиндром) на објекту воденице. У 2018. за наставак санације из буџета Града Лознице уложено је 1.589.520,00 динара. Извршена је замена крова (покривање дрвеном шиндром) на цркви брвнари на саборишту у Тршићу. У 2019. је подигнут нов звоник на Саборишту у Тршићу, идентичан старом. Подизање звоника је финансирано из буџета Града Лознице са износом од 1.558.709,00 динара.